I N F O R M A C J A

 

Informuję, iż w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) Urząd Miasta i Gminy w  Skępem będzie czynny od godziny 7:30 do godziny 12:00.

 

Burmistrz

Piotr Wojciechowski