ZARZĄDZENIE Nr  5/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia 27 lutego 2007 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2007 rok

 

 

 

        Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz § 10 uchwały Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2007 rok  zarządzam, co następuje :

 

 

 

§ 1  W uchwale Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 stycznia 2007 r.

   wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów na 2007 r. o kwotę 704.300,- (Zał. Nr 1)

      Dochody z kwoty 17.692.644,- na kwotę 16.988.344,-

2. Plan wydatków na 2007 r. o kwotę 704.300,- (Zał. Nr 2)

      Dochody z kwoty 20.294.263,- na kwotę 19.589.963,-

3. Dotacje celowe z kwoty 4.100.200,- na kwotę 3.395.900,- (Zał. Nr 3)

 

§ 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.