Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe w miejscowościach: Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.4.2021

W dniu 12.05.2021 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00052318/01

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl