Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.5.2021

W dniu 14.05.2021 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00054490/01

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl