Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje,
że obsługa Interesantów w zakresie:

- warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

- ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- zaświadczeń o planie zagospodarowania przestrzennego;

- numeracji porządkowej;

- podziałów i rozgraniczeń nieruchomości;

od dnia 07 czerwca 2021 roku odbywać się będzie w dniach
 od poniedziałku do czwartku

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski