Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.6.2021

W dniu 09.06.2021 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00077020/01

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl