Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Skępem stanowiąca część inwestycji pn. Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.7.2021

W dniu 10.06.2021 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00078175/01

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl