Skępe, dnia 19.07.2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Ul. Kościelna 2
87-630 Skępe
ROR.0002.32/VIII/2021

Pan/i

Wg rozdzielnika

87-630 SKĘPE

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713, ze zm.)

zapraszam

na XXXII Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 lipca 2021 r., tj. wtorek o godz. 1400 w sali obrad nr 12.

Projekt porządku obrad:

1.    Sprawy organizacyjne.

a.    stwierdzenie prawomocności obrad;

b.    przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2021 r.;

c.    przyjęcie porządku obrad;

d.    wybór sekretarza obrad.

2.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2021 rokdruk nr 1.

3.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021–2042 – druk nr 2.

4.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 3.

5.    Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Janusz Kozłowski