Nazwa zamówienia:

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego kamiennego w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Babie Ławy - Czermno

Szacunkowa wartość zamówienia:

Poniżej kwot wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.).

Termin składania ofert:

Do dnia 30.11.2021 r., do godz. 12.00.

Forma składania ofert:

Drogą elektroniczną w postaci skanu na adres sekretariat@skepe.pl.