Obwieszczenie nr 1/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skępe, zostały wpisane/skreślone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, następujące podmioty gospodarcze:

Lp.

Nazwa firmy / Imię i nazwisko przedsiębiorcy, siedziba

Data wpisu /skreślenia

Nr rejestrowy

1

Spółka SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 31,  09-400 Płock

11.06.2012 r.

1/2012

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o.
ul. K. Wyszyńskiego 47,  87-600 Lipno

29.06.2012 r.

2/2012

3[i]

Spółka SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 31,  09-400 Płock                  (rozszerzenie wpisu o rodzaj odbieranych odpadów)

13.12.2012 r.

3/2012

4

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

„MPEGEK” w SIERPCU Sp. z o.o.    ul. Konstytucji 3-go Maja 48,  09-200 Sierpc

21.12.2012 r.

4/2012

5[ii]

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o.

ul. K. Wyszyńskiego 47,  87-600 Lipno
(rozszerzenie wpisu o rodzaj odbieranych odpadów)

10.01.2013 r.

5/2013

6

Eco-Speed Bogdański Leszek
Kominy, ul. Słowikowa 10 ,  87-300 Brodnica

12.02.2013 r.

6/2013

7

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19,  87-732 Lubanie

27.03.2013 r.

7/2013

8

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Spółka z o.o.
Puszcza Miejska 24,  87-500 Rypin

29.05.2013 r.

8/2013

9

Przedsiębiorstwo Komunalne  „KOMES” Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 4,  87-500 Rypin

29.05.2013 r.

9/2013

10

KOWALSKI ADAM PHU ADAM-POL
ul. Pszczela 3/141, 09 – 400 Płock

12.12.2013 r.

10/2013

11

ECO-SPEED Spółka z o.o.

Kominy 6A,  87 – 300 Brodnica

04.03.2014 r.

11/2014

12

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo
87-821 Baruchowo

13.11.2015 r.

12/2015

13[iii]

SUEZ  Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 31,  09-400 Płock (zmiana wpisu do rejestru - nazwy firmy)

10.03.2017 r.

13/2017

14

ALBA  Południe Sp. z o.o.
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2

21.06.2019

14/2019

15

ALBA  Ekoplus Sp. z o.o.
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2

24.06.2019

15/2019

16

ECOVIR Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II,  09-228 Ligowo

16.09.2019 r.

16/2019

17[iv]

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 4,  87-500 Rypin (skreślenie z rejestru)

28.01.2020 r.

17/2020

18[v]

ALBA Południe Sp. z o.o.
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2 (skreślenie z rejestru)

25.02.2020 r.

18/2020

19[vi]

ALBA EKOPLUS Sp. z o.o.
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2
(skreślenie z rejestru)

28.02.2020 r.

19/2020

20[vii]

PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 31
(zmiana wpisu do rejestru - nazwy firmy)

12.08.2021 r.

20/2021

Wyżej wymienione podmioty gospodarcze są upoważnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe. Niniejszy wykaz wykazuje treść wpisów wg. stanu na dzień: 25.02.2022 r.[i] rozszerzenie wpisu z poz. 1 nr rejestrowy 1/2012 o rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

[ii] rozszerzenie wpisu z poz. 2 nr rejestrowy 2/2012 o rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

[iii] zmiana wpisu do rejestru - nazwy firmy: przed zmianą: SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., po zmianie: SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

[iv] wykreślenie z rejestru wpisu poz. 9 nr rejestrowy 9/2013 na wniosek przedsiębiorcy z dnia 27.01.2020 r.

[v] wykreślenie z rejestru wpisu poz. 14 nr rejestrowy 14/2019 na wniosek przedsiębiorcy z dnia 25.02.2020 r.

[vi] wykreślenie z rejestru wpisu poz. 15 nr rejestrowy 15/2019 na wniosek przedsiębiorcy z dnia 27.02.2020 r.

[vii] zmiana wpisu do rejestru – nazwa firmy: przed zmianą: SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., po zmianie: PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.