_____________________________________________________________

Nazwa

Tel.

Stanowisko

Nazwisko

Pokój

542878535

Burmistrz

Piotr Wojciechowski
burmistrz@skepe.pl

7

542878548

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Jaworski
k.jaworski@skepe.pl

11

Referat organizacyjny

542878524

Sekretarz

Zbigniew Małkiewicz
sekretarz@skepe.pl
zb.malkiewicz@skepe.pl

6

542878521

Sekretariat
Obsługa urzędu

Magdalena Bednarska
sekretariat@skepe.pl
m.bednarska@skepe.pl

5

542878528

Kadry,
Rozliczenia i windykacja wod-kan.

Anna Sulkowska
a.sulkowska@skepe.pl

2

542878539

Informatyk

Dawid Gajewski
d.gajewski@skepe.pl

9

542878549

Obsługa Rady,
Fundusz sołecki

Ewa Godlewska
e.godlewska@skepe.pl

15

542878558

Archiwista zakładowy, sprawy administracyjno-gospodarcze

Damian Jasiński
d.jasinski@skepe.pl

18

Referat Finansowy

542878522

Skarbnik

Małgorzata Majerska
skarbnik@skepe.pl

m.majerska@skepe.pl

10

 

542878523

Zastępca głównego księgowego

Wioletta Frankowska
w.frankowska@skepe.pl

3

542878546

Księgowość budżetowa

Katarzyna Sztupecka
k.sztupecka@skepe.pl

3

542878523

Księgowość budżetowa

Edyta Olkiewicz
e.olkiewicz@skepe.pl

3

542878550

Płace

Jolanta Jaworska
j.jaworska@skepe.pl

2

542878529

Księgowość podatkowa

Luiza Stankiewicz
l.stankiewicz@skepe.pl

4

542878545

Wymiar podatku

Justyna Bednarska
j.bednarska@skepe.pl

4

542878557

Księgowość podatkowa Gospodarka odpadami

Iwona Pawłowska
i.pawlowska@skepe.pl

16

Referat
oświaty, zdrowia i sportu

542878542

Kierownik,
Promocja gminy

Magdalena Elwertowska
m.elwertowska@skepe.pl

24

542878551

Pomoc materialna na rzecz ucznia, wyprawka szkola, kształcenie młodocianych pracowników, p.poż

Anna Olszewska
a.olszewska@skepe.pl

9

 

 

Animator Sportu

Robert Krajewski

ORLIK Skępe

Referat
USC

542878525

Z-ca Kierownika

Aneta Kisielewska
usc@skepe.pl a.kisielewska@skepe.pl

13A

542878526

Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza, Wojsko

Patryk Konczalski

p.konczalski@skepe.pl

13A

Samodzielne stanowiska pracy

542878534

Gospodarka wodno-kanaliz.

Marian Gabryszewski
m.gabryszewski@skepe.pl

17

542878534

Melioracja, inkasent

Jarosław Kwiatkowski
j.kwiatkowski@skepe.pl

17

542878533

Leśnictwo, ochrona przyrody

Jacek Frymakiewicz
j.frymarkiewicz@skepe.pl

16

542878527

Budownictwo, Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne

Agnieszka Skowrońska
a.skowronska@skepe.pl 
poniedziałek - czwartek

13

542878527

Gospodarka gruntami 
i drogownictwo

Adam Godlewski
a.godlewski@skepe.pl

13

542878548

Fundusze U.E.
Zamówienia Publiczne

Krzysztof Jaworski
k.jaworski@skepe.pl

11

542878553

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Dariusz Zalewski
d.zalewski@skepe.pl

18

 

542878531

Przewodnicząca komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Krystyna Wiśniewska

21

Obsługa Szkół

542878543

Główna księgowa

Beata Wyrostkiewicz
b.wyrostkiewicz@skepe.pl

25

542878556

Płace

Iwona Kuźmińska
i.kuzminska@skepe.pl

25

Siedziba biura
ul. Kolejowa

542877065

Sprawy gospodarcze i porządkowe gminy

Robert Błaszczyk