Skępe, dn.17.05.2022 r.

Rada Miejska w Skępem
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe
ROR.0012.7.82.2022

Pan/i

Wg rozdzielnika

87-630 Skępe

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559)

zapraszam

 na wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem pod przewodnictwem Pana Ryszarda Szewczyka, które odbędzie się w dniu 24 maja 2022r. tj. wtorek o godz. 1500  w Sali nr 12 Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Projekt porządku posiedzenia:

1.      Sprawy organizacyjne:

a.      stwierdzenie prawomocności obrad;

b.      przyjęcie protokołu Komisji z dnia 05.05.2022r.,

c.       przyjęcie porządku obrad;

2.      Omówienie projektów uchwał XLI Sesji  Rady Miejskiej w Skępem.

3.      Sprawy różne.

4.      Zakończenie.

z up. Przewodniczącego Komisji
Ewa Godlewska