Skępe, dnia 01.07.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe
ROR.0002.43/VIII/2022

Pan/i

Wg rozdzielnika

87-630 SKĘPE

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559, ze zm.)

zapraszam

na uroczystą XLIII Sesję Rady Miejskiej z okazji 25 – lecia Odzyskania Praw Miejskich przez Miasto Skępe, która odbędzie się 08  lipca  2022 r., tj. piątek o godz. 1130 w Restauracji ,, KAMA Kowalski”, Rumunki Skępskie 28A.

Projekt porządku obrad:

1.    Sprawy organizacyjne.

a.    stwierdzenie prawomocności obrad;

b.    przyjęcie porządku obrad;

2.    Powitanie.

3.    Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

4.    Przemówienia zaproszonych gości.

5.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Janusz Kozłowski