Zarządzenie Nr 60/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na urzędnicze  stanowisko pracy informatyka urzędu

Na podstawie art. 11 i art. 13 a  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), w związku z § 4 zarządzenia Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 08.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w celu wyłonienia pracownika na stanowisko: informatyka urzędu, powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1) Zbigniew Małkiewicz - Przewodniczący Komisji;

2) Anna Sulkowska - Sekretarz Komisji;

4) Krzysztof Jaworski - Członek Komisji.

§ 2. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru pracownika zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, o którym mowa we wstępie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski