Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziorze i Moczadła

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.18.2022

W dniu 27.09.2022 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 22/BZP 00365064/01

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl