Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 11 grudnia 2007 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe podaje do publicznej wiadomości Uchwałę Nr 249/2007 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 03 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, przedstawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2008 rok oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Andrzej Gatyński