INFORMACJA

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje o przystąpieniu Gminy Skępe do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Gmina będzie prowadzić sprzedaż w ramach umowy z innym podmiotem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Skępe, dnia 04 listopada 2022 r.