Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Dostawa paliw silnikowych oraz oleju opałowego na potrzeby Miasta i Gminy Skępe w 2023 r.

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.20.2022

W dniu 22.11.2022 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00452221/01.

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl