UCHWAŁA Nr XXIII/160/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia  5 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie upamiętnienia 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz § 24 pkt 2 ppkt 3  Statutu Miasta i Gminy Skępe

 

Rada Miejska w Skępem

uchwala, co następuje :

 

§ 1

11 listopada to data szczególna dla wszystkich Polaków. To symbol niepodległości i solidarnej walki o najcenniejszy, najbliższy każdemu  Polakowi i jakże aktualny ideał, któremu na imię wolność.

 

90 lat mija od pamiętnego historycznego dnia 11 listopada 1918 roku. Nasze niepowtarzalne cechy narodowe, przywiązanie do tradycji, wiary i wartości wpajanych i przekazywanych w rodzinach, Kościołach, w polskiej szkole, wreszcie ofiara krwi oddana przez wiele kolejnych pokoleń w czynach zbrojnym pozwoliły wybić się na Niepodległość.

 

Niepodległość to możliwość samostanowienia i odpowiedzialnego podejmowania decyzji we właściwie pojmowanym interesie własnego narodu. To było pragnienie wszystkich, którzy w ofiarny i bezkompromisowy sposób walczyli w imię wolności

 

Władze samorządowe Miasta i Gminy Skępe, działając w imieniu mieszkańców gminy Skępe, z wielką dumą i zaszczytem składają hołd wszystkim pokoleniom Polaków, którzy swą walką na przestrzeni stu dwudziestu trzech lat zaborczej niewoli doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Mając na uwadze ten zaszczytny obowiązek pamiętania o tych, którzy dla naszej wolności, na jej szali poświęcali swoją wolność i życie, swoje prywatne marzenia, głosząc hasło  „Za Wolność Waszą i Naszą” przelewali krew, tych którzy wynosząc się ponad podziały polityczne, ideowe i religijne tę wolność wywalczyli z wielka pokorą i wdzięcznością tę uchwałę podejmujemy

 

§ 2

 

Rada Miejska w Skępem zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców wspólnoty samorządowej Miasta i Gminy Skępe o liczny udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie naszej Gminy.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska