Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej (7)

1) radny Marcin Mierzejewski - przewodniczący;

2) radna Maria Kuczmarska - wiceprzewodnicząca;

3) radny Wojciech Budzyński. - do 25 lutego 2020 r.;

4) radna Maria Krymka;

5) radna Aleksandra Ruszkowska;

6) radna Justyna Składanowska;

7) radny Krzysztof Suchocki.