Komisja Rewizyjna (3)

1) radny Roman Targański - przewodniczący;

2) radna Anna Sobocińska - wiceprzewodnicząca;

3) radny Jarosław Kuźmiński.