Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuję, że osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia o którym mowa w art. 21 ustawy „Prawo o zgromadzeniach” jest Pani Aneta Kisielewska.

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem

ul. Kościelna 2

87-630 Skępe

a.kisielewska@skepe.pl

tel. 054/287-85-26