Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuję, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach przedmiotem petycji może być „żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, pojęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.