Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

projektu ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Gminie Skępe na lata 2017-2026”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach projektu ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skępe na lata 2017-

Projekt dokumentu wraz formularzem zgłaszania usług jest dostępny:

1.                  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe pod adresem: http://www.bip.skepe.pl ( w zakładce ,,Konsultacje społeczne”);

2.                  na stronie internetowej: http://www.binp.info/mgopsskepe/ (w zakładce ,,Aktualności”);

3.                  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem ul. Kościelna 2.

Uwagi do projektu strategii należy składać w terminie : od dnia  21.11.2016 r. do dnia 05.12.2016 r.

- na wypełnionym formularzu w formie papierowej, który można przesłać za pośrednictwem poczty, na numer faksu: (54) 287 72 04, albo osobiście do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem;

- albo w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu (odwzorowania cyfrowego) wypełnionego formularza – pocztą elektroniczną na adres: mgopsskepe@pro.onet.pl ( w tytule e-mail należy wpisać ,,Konsultacje strategii”).

 

Konsultacje społeczne projektu  ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skępe na lata 2017-2026” mają charakter opiniodawczy i są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

 

Więcej informacji w sprawie konsultacji udzielają pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, tel.: (54) 287 85 31.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski