Komisja Skarg, wniosków i petycji (5):

1) radny Andrzej Podlas - przewodniczący;

2) radna Maria Kuczmarska - wiceprzewodnicząca;

3) radny Jarosław Kuźmiński;

4) radna Aleksandra Ruszkowska;

5) radna Justyna Składanowska.