Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem pełni Marcin Kominiarczyk, z którym skontaktować się można wysyłając korespondencję na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2 , 87-630 Skępe, e-mail: iod@skepe.pl tel. 575 002 176