Dawid Gajewski – Koordynator do spraw dostępności na terenie Miasta i Gminy Skępe

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
tel. 54 287 8539
e-mail:d.gajewski@skepe.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,

Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

Monitorowanie działalności Burmistrza oraz Dyrektorów-Kierowników instytucji oraz jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

Przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,

Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.