Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skępem jest Pan Marcin Kominiarczyk- adres e-mail: iod@mgok.skepe.pl, tel. 575-002-176
 
  • Klauzula informacyjna RODO - w załączeniu
  •