Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2011-09-29 13:59:30 Rafał Gołębiewski Utworzenie
2011-09-29 14:02:37 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 1-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia kwoty partycypacji zakupu okularów korygujacych"
2011-09-29 14:02:39 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 2-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych"
2011-09-29 14:02:39 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 3-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciagnięcia zobowiązań z tytułu umów"
2011-09-29 14:02:41 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 4-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2010 r."
2011-09-29 14:02:42 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 5-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Skępe"
2011-09-29 14:02:43 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 6-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji"
2011-09-29 14:02:45 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 7-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego Urzędu Miasta i Gminy w Skępem"
2011-09-29 14:02:47 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 8-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 15 lutego 2011 r. zmienijaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 14:02:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 9-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 14:02:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 10-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót bydowlnaych dla zadania pn. Rewitalizacja centrum miasta Skępe - roboty uzupełniające"
2011-09-29 14:03:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 11-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 marca 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 14:03:56 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 12-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 marca 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020"
2011-09-29 14:03:56 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 13-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie stalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej"
2011-09-29 14:04:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 14-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 07 kwietnia 2011 r. w sprawie procedury zatwierdzenia organizacji publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe"
2011-09-29 14:04:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 16-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej w raz z przyłączami"
2011-09-29 14:04:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 17-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2011 roku"
2011-09-29 14:04:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 18-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowości Skępe"
2011-09-29 14:04:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 19-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej"
2011-09-29 14:04:06 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 20-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budzetu gminy i zastosowania ulg"
2011-09-29 14:04:07 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 21-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta i Gminy Skępe za 2010 r."
2011-09-29 14:04:08 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 22-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zaciagnięcia kredytu którkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu"
2011-09-29 14:04:09 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 23-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 14:04:09 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 26-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce"
2011-09-29 14:04:09 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 27-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 14:04:09 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 28-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie powołania komisji odbiorowej inwetsycji polegajace na budowie stacji uzdatniania wody"
2011-09-29 14:04:09 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 29-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2011-09-29 14:04:09 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 30-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2011-09-29 14:04:09 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 31-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2011-09-29 14:04:09 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 32-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2011-09-29 14:04:11 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 33-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Miasta i gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 14:04:11 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 34-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 czerwca 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020"
2011-09-29 14:04:11 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 36-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego"
2011-09-29 14:04:12 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 37-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej"
2011-09-29 14:04:12 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 38-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-dzierżawy"
2011-09-29 14:04:12 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 39-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Pod Lipami w Wiosce"
2011-09-29 14:04:12 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 40-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia Pani Ewie Elwertowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce wyłonionego w drodze konkursu"
2011-09-29 14:04:12 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 41-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Skępe"
2011-09-29 14:04:12 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 42-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartały 2011 roku"
2011-09-29 14:04:15 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 43-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 14:04:15 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 44-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 29 lipca 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020"
2011-09-29 14:04:15 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 45-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciagnięcia kredytu którkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu"
2011-09-29 14:04:15 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 47-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. CKOR w Wólce"
2011-09-29 14:04:15 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 48-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 12 sierpnia 2011 r.zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 14:04:15 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 49-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu do ptrzeprowadzenia w imieniu Szkołyp Podstawowej w Skępem procedury przetargowej"
2011-09-29 14:04:15 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 50-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem Systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klienta"
2011-09-29 14:04:17 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 51-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 sierpnia 2011 r.zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 14:04:18 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 52-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 sieprnia 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020"
2011-09-29 14:04:18 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 53-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 19 września 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych"
2011-09-29 14:04:18 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 54-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 21 września 2011 r.zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 14:04:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 55-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 21 września 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020"
2011-09-29 14:31:42 Rafał Gołębiewski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2011-09-29 14:32:37 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2011-09-29 15:09:22 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 9-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 15:09:22 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 1-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia kwoty partycypacji zakupu okularów korygujacych"
2011-09-29 15:09:22 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 2-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych"
2011-09-29 15:09:22 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 3-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciagnięcia zobowiązań z tytułu umów"
2011-09-29 15:09:22 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 4-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2010 r."
2011-09-29 15:09:22 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 5-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Skępe"
2011-09-29 15:09:22 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 6-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji"
2011-09-29 15:09:26 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2011-09-29 15:09:57 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 7-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego Urzędu Miasta i Gminy w Skępem"
2011-09-29 15:09:57 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 8-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 15 lutego 2011 r. zmienijaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 15:09:57 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 01-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia kwoty partycypacji zakupu okularów korygujacych"
2011-09-29 15:09:57 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 02-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych"
2011-09-29 15:09:57 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 03-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciagnięcia zobowiązań z tytułu umów"
2011-09-29 15:09:57 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 04-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2010 r."
2011-09-29 15:09:58 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 05-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Skępe"
2011-09-29 15:09:58 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 06-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji"
2011-09-29 15:09:58 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 07-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego Urzędu Miasta i Gminy w Skępem"
2011-09-29 15:09:58 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 08-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 15 lutego 2011 r. zmienijaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 15:09:59 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 09-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011"
2011-09-29 15:10:00 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2011-09-29 15:25:13 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 15-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z CKOR w Skępem"
2011-09-29 15:25:15 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2011-10-24 15:05:41 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 56-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 września 2011 r. zmiejące uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i gminy w Skępe na rok 2011"
2011-10-24 15:05:45 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 57-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 września 2011 r. zmiejące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020"
2011-10-24 15:05:46 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 59-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Budowa placów zabaw w miejscowości Czermno i Wólka"
2011-10-24 15:05:46 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 60-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 4 października 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych"
2011-10-24 15:05:46 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 64-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Utwardzenie placu przy CKOR w Skępem"
2011-10-24 15:05:46 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 67-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 października 2011 r. w sprawie podania do publiczbej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za III kwartał 2011 roku"
2011-10-24 15:05:51 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2012-01-27 14:30:21 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 89-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdysplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
2012-01-27 14:30:23 Rafał Gołębiewski Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij