Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2012-01-23 10:43:20 Rafał Gołębiewski Utworzenie
2012-01-23 10:46:56 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 08-2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2011 r"
2012-01-23 10:47:00 Rafał Gołębiewski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2012-01-31 15:54:43 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 10-2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2012"
2012-01-31 15:54:49 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 11-2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-01-31 15:54:50 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2012-04-24 12:12:43 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 22-2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2012 r."
2012-04-24 12:12:44 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2012-05-18 15:28:34 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 26-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2011 r."
2012-05-18 15:28:36 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2012-05-18 15:29:02 Rafał Gołębiewski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 26-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2011 r." na "Zarządzenie Nr 29-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2011 r."
2012-05-18 15:29:03 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2012-07-23 13:52:13 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 49-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 roku"
2012-07-23 13:52:14 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2012-09-17 11:23:57 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 10-2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2012"
2012-09-17 11:23:57 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 08-2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2011 r"
2012-09-17 11:23:57 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 11-2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-09-17 11:23:57 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 22-2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2012 r."
2012-09-17 11:23:57 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 29-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2011 r."
2012-09-17 11:23:57 Rafał Gołębiewski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 49-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 roku"
2012-09-17 11:23:58 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 01-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie przekaznai uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy"
2012-09-17 11:23:58 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 02-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie MIasta i Gminy Skępe"
2012-09-17 11:23:58 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 03-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofertzgłoszonych w otwartym konkursie ofert"
2012-09-17 11:24:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 04-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych"
2012-09-17 11:24:07 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 05-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli"
2012-09-17 11:24:08 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 06-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formalnej obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Skępe"
2012-09-17 11:24:08 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 07-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej"
2012-09-17 11:24:10 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 08-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2011 roku"
2012-09-17 11:24:11 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 09-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żagno"
2012-09-17 11:24:16 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 10-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-09-17 11:24:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 11-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-09-17 11:24:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 12-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Miasta i Gminy Skępe"
2012-09-17 11:24:21 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 13-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-09-17 11:24:21 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 14-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w OSP Wioska"
2012-09-17 11:24:22 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 14-A-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zmiany usta;lenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Miasta i Gminy Skępe"
2012-09-17 11:24:22 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 15-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie przedsatwienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok"
2012-09-17 11:24:24 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 16-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie procedury zatwierdzania organizacji publicznych szkół i przedszkoli"
2012-09-17 11:24:25 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 17-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-09-17 11:24:28 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 18-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-09-17 11:24:28 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 19-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 05 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy"
2012-09-17 11:24:29 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 20-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 05 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury zatwierdzania organizacji publicznych szkół i przedszkoli"
2012-09-17 11:24:29 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 21-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego"
2012-09-17 11:24:29 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 22-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych wykonania budżetu gminy za I kwartał 2012 roku"
2012-09-17 11:24:29 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 23-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych"
2012-09-17 11:24:32 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 24-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji"
2012-09-17 11:24:33 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 25-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-09-17 11:24:40 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 26-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-09-17 11:24:40 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 27-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-09-17 11:24:42 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 28-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury"
2012-09-17 11:24:42 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 29-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacji podatkowej za 2011 rok"
2012-09-17 11:24:44 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 30-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-09-17 11:24:44 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 31-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-09-17 11:24:44 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 32-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych"
2012-09-17 11:24:46 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 33-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta i Gminy Skępe za 2011 r."
2012-09-17 11:24:46 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 34-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-09-17 11:24:47 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 35-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy i najmu"
2012-09-17 11:24:48 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 36-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czermnie gmina Skępe"
2012-09-17 11:24:48 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 37-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów dokształcania"
2012-09-17 11:24:48 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 38-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-09-17 11:24:50 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 39-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-09-17 11:24:50 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 40-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Wólce"
2012-09-17 11:24:50 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 41-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem Pani Marii Stankiewicz"
2012-09-17 11:24:50 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 42-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego soe o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2012-09-17 11:24:50 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 43-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżeto"
2012-09-17 11:24:50 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 44-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Pani Jadwidze Góralskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czermnie wyłonioneg w drodze konkursu"
2012-09-17 11:24:50 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 45-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publiczbego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem"
2012-09-17 11:24:51 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 46-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-09-17 11:24:52 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 47-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-09-17 11:24:52 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 49-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 roku"
2012-09-17 11:24:52 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 50-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 lipca 2012 r. w wsprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych remontowych dla zadania pn. dostosowania podłogi"
2012-09-17 11:24:53 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 51-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-09-17 11:24:54 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 52-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-09-17 11:24:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 53-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem"
2012-09-17 11:24:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 54-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 08 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miasta i Gminy Skępe do przeprowadzenia w imieniu Szkoły Podstawowej w Skępem procedury przetargowej"
2012-09-17 11:24:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 55-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-09-17 11:24:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 56-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-09-17 11:24:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 57-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom"
2012-09-17 11:24:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 58-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży"
2012-09-17 11:24:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 59-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miasta i Gminy Skępe do przeprowadzenia w imieniu Szkoły Podstawowej w Skępem procedury przetargowej"
2012-09-17 11:24:57 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2012-09-26 12:29:38 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 60-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 września 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdysplinarnego"
2012-09-26 12:29:38 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 63-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 września 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem"
2012-09-26 12:29:40 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2012-10-09 15:02:12 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 61-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 września 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-10-09 15:02:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 62-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 września 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-10-09 15:02:22 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 65-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 września 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2012-10-09 15:02:27 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 66-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 września 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2012-10-09 15:02:29 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2012-10-22 11:05:24 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 70-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 października 2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych"
2012-10-22 11:05:24 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 71-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 22 października 2012 w sprawie uruchomienia systemu teleinformatycznego GRAB"
2012-10-22 11:05:26 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2012-10-30 13:53:18 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 72-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 26 października 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za III kwartał 2012 roku"
2012-10-30 13:53:20 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2013-02-22 12:06:25 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 64-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy"
2013-02-22 12:06:35 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 67-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 października 2012 w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac"
2013-02-22 12:06:36 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 68-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 października 2012 w sprawie powierzenia Panu Wojciechowi Budzyńskiemu stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem"
2013-02-22 12:06:40 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 69-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 października 2012 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych"
2013-02-22 12:06:51 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 73-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 października 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2013-02-22 12:06:52 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 75-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 października 2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej"
2013-02-22 12:06:54 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 76-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 listopada 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2013-02-22 12:06:58 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 77-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 listopada 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2013-02-22 12:06:58 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 77a-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miasta i Gminy Skępe do przeprowadzenia w imieniu Szkoły Podstawowej w Skępem procedury przetargowej"
2013-02-22 12:07:03 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 78-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 listopada 2012 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2013-02-22 12:07:44 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 79-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 listopada 2012 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2013 rok"
2013-02-22 12:07:44 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 80-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji słuzbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy upoważnionych do przeprowadzenia kontroli podatkowych"
2013-02-22 12:07:44 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 81-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania składu komisji opiniującej wnioski naucycieli w sprawie przyznania im pomocy zdrowotnej"
2013-02-22 12:07:44 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 82-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Skępe"
2013-02-22 12:07:46 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 83-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 listopada 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2013-02-22 12:07:47 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 84-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 listopada 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2013-02-22 12:07:48 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 85-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miasta i Gminy Skępe do przeprowadzenia w imieniu Szkoły Podstawowej w Skępem procedury przetargowej"
2013-02-22 12:07:48 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 86-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu obrony cywilnej Miasta i Gminy Skępe"
2013-02-22 12:07:48 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 87-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2013-02-22 12:07:51 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 88-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030"
2013-02-22 12:07:51 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 91-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej-rocznej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach OSP"
2013-02-22 12:07:51 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 92-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Skępe"
2013-02-22 12:07:52 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 93-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 grudnia 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012"
2013-02-22 12:07:53 Rafał Gołębiewski Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij