Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2015-03-14 09:53:33 Rafał Gołębiewski Utworzenie
2015-03-14 09:59:51 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "00.01.Ogloszenie_wysalne_do_publikacji_w_dniu_14_03_2015" w pozycji nr 1
2015-03-14 10:00:16 Rafał Gołębiewski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2015-03-14 10:01:28 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2015-03-19 12:33:22 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "00.02.Ogloszenie_opublikowane_w_dniu_19_03_2015" w pozycji nr 2
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.01.Czesc_I_SIWZ_IDW" w pozycji nr 3
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.02.Czesc_I_Zalacznik_1_FORMULARZ_OFERTY" w pozycji nr 4
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.03.Czesc_I_Zalacznik_1a_WYKAZ_CEN" w pozycji nr 5
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.04.Czesc_I_Zalacznik_2_OŚWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU_W_POSTĘPOWANIU" w pozycji nr 6
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.05.Czesc_I_Zalacznik_3_WYKAZ_ROBÓT_BUDOWLANYCH" w pozycji nr 7
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.06.Czesc_I_Zalacznik_4_WYKAZ_OSÓB" w pozycji nr 8
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.07.Czesc_I_Zalacznik_5_OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA" w pozycji nr 9
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.08.Czesc_I_Zalacznik_5a_PRZYNALEŻNOŚĆ_DO_GRUPY_KAPITAŁOWEJ" w pozycji nr 10
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.09.Czesc_I_Zalacznik_6_WYKAZ_CZĘŚCI_ZAMÓWIENIA_POWIERZONYCH_DO_WYKONANIA_PODWYKONAWCOM" w pozycji nr 11
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "02.01.Czesc_II_SIWZ_WZÓR_UMOWY" w pozycji nr 12
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "02.02.Czesc_II_SIWZ_Zalacznik_nr_4_do_umowy_Wzor_karty_gwarancyjnej" w pozycji nr 13
2015-03-19 12:34:19 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.01.Czesc_III SIWZ_OPZ_Strona_Tytułowa" w pozycji nr 14
2015-03-19 12:34:20 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.02.Czesc_III_SIWZ_Opis_Przedmiotu_Zamowienia" w pozycji nr 15
2015-03-19 12:34:24 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.03.Czesc_III_SIWZ_Tom_0" w pozycji nr 16
2015-03-19 12:34:27 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.04.Czesc_III_SIWZ_Tom_I" w pozycji nr 17
2015-03-19 12:34:27 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.05.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_1_tom_1_orientacja" w pozycji nr 18
2015-03-19 12:34:28 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.06.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_2_tom_1_plan" w pozycji nr 19
2015-03-19 12:34:31 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.07.Czesc_III_SIWZ_Tom_II" w pozycji nr 20
2015-03-19 12:34:32 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.08.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_1_tom_2_orientacja" w pozycji nr 21
2015-03-19 12:34:32 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.09.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_2_tom_2_plan" w pozycji nr 22
2015-03-19 12:34:32 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.10.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_3_tom_2_przekroj_AA" w pozycji nr 23
2015-03-19 12:34:32 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.11.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_4_tom_2_przekroj_BB" w pozycji nr 24
2015-03-19 12:34:32 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.12.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_5_tom_2_warstwa_rekultywacyjna" w pozycji nr 25
2015-03-19 12:34:32 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.13.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_6_tom_2_studnia_odgazowujaca" w pozycji nr 26
2015-03-19 12:34:32 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.14.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_7_tom_2_reper_kontrolny" w pozycji nr 27
2015-03-19 12:34:32 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.15.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_8_tom_2_przedmiar_robot" w pozycji nr 28
2015-03-19 12:34:32 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.16.Czesc_III_SIWZ_Tom_III" w pozycji nr 29
2015-03-19 12:34:33 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.17.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_1_tom_3_plan_zieleni" w pozycji nr 30
2015-03-19 12:34:33 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.18.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_2_tom_3_tablica_edukacyjna" w pozycji nr 31
2015-03-19 12:34:33 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.19.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_3_tom_3_przedmiar_robot" w pozycji nr 32
2015-03-19 12:34:33 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.20.Czesc_III_SIWZ_Tom_IV" w pozycji nr 33
2015-03-19 12:34:35 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.21.Czesc_III_SIWZ_Tom_V" w pozycji nr 34
2015-03-19 12:34:41 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.22.Czesc_III_SIWZ_Decyzja_Starosty_z_17_03_2010" w pozycji nr 35
2015-03-19 12:34:41 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.23.Czesc_III_SIWZ_Decyzja_Starosty_z_27_08_2012" w pozycji nr 36
2015-03-19 12:34:41 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.24.Czesc_III_SIWZ_Decyzja_Marszalka_z_16_02_2015" w pozycji nr 37
2015-03-19 12:34:42 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.25.Czesc_III_SIWZ_Postanowienie_Marszalka_z_23_02_2015" w pozycji nr 38
2015-03-19 12:34:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.26.Czesc_III_SIWZ_Decyzja_środowiskowa_z_27_02_2015" w pozycji nr 39
2015-03-19 12:34:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.27.Czesc_III_SIWZ_Zgloszenie_zamiaru_wykonania_robot_z_27_02_2015" w pozycji nr 40
2015-03-19 12:34:55 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.28.Czesc_III_SIWZ_Opinia_Wydziału_Architektury_z_10_03_2015" w pozycji nr 41
2015-03-19 12:34:56 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.29.Czesc_III_SIWZ_Informacja_Wydziału_Architektury_z_11_03_2015" w pozycji nr 42
2015-03-19 12:34:56 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.30.Czesc_III_SIWZ_wypis_z_rejestru_gruntów" w pozycji nr 43
2015-03-19 12:34:56 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.31.Czesc_III_SIWZ_wyrys_z_mapy_ewidencyjnej" w pozycji nr 44
2015-03-19 12:34:56 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.32.Czesc_III_SIWZ_oswiadczenie_o_dysponowaniu_nieruchomoscia_na_cele_budowlane" w pozycji nr 45
2015-03-19 12:34:56 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "03.33.Czesc_III_SIWZ__zabezpieczenie_terenu_budowy_w_media" w pozycji nr 46
2015-03-19 12:38:34 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2015-03-19 12:40:25 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2015-04-21 14:52:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.02.Czesc_I_Zalacznik_1_FORMULARZ_OFERTY" w pozycji nr 47
2015-04-21 14:52:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.03.Czesc_I_Zalacznik_1a_WYKAZ_CEN" w pozycji nr 48
2015-04-21 14:52:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.04.Czesc_I_Zalacznik_2_OŚWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU" w pozycji nr 49
2015-04-21 14:52:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.05.Czesc_I_Zalacznik_3_WYKAZ_ROBÓT_BUDOWLANYCH" w pozycji nr 50
2015-04-21 14:52:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.06.Czesc_I_Zalacznik_4_WYKAZ_OSÓB" w pozycji nr 51
2015-04-21 14:52:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.07.Czesc_I_Zalacznik_5_OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA" w pozycji nr 52
2015-04-21 14:52:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.08.Czesc_I_Zalacznik_5a_PRZYNALEŻNOŚĆ_DO_GRUPY_KAPITAŁOWEJ" w pozycji nr 53
2015-04-21 14:52:04 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "01.09.Czesc_I_Zalacznik_6_WYKAZ_CZĘŚCI_ZAMÓWIENIA_POWIERZONYCH" w pozycji nr 54
2015-04-21 14:52:10 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2015-04-21 14:52:22 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2015-04-21 15:26:27 Rafał Gołębiewski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.04.Czesc_I_Zalacznik_2_OŚWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU_W_POSTĘPOWANIU" na "01.04.Czesc_I_Zalacznik_2_OŚWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU"
2015-04-21 15:26:28 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2015-04-21 15:27:11 Rafał Gołębiewski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.09.Czesc_I_Zalacznik_6_WYKAZ_CZĘŚCI_ZAMÓWIENIA_POWIERZONYCH_DO_WYKONANIA_PODWYKONAWCOM" na "01.09.Czesc_I_Zalacznik_6_WYKAZ_CZĘŚCI_ZAMÓWIENIA_POWIERZONYCH"
2015-04-21 15:27:12 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2015-05-15 14:37:25 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2015-06-08 13:44:54 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2015-06-08 13:45:50 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "04.00.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia" w pozycji nr 55
2015-06-08 13:45:52 Rafał Gołębiewski Aktualizacja
2015-06-12 15:13:49 Rafał Gołębiewski Dodano załącznik o nazwie "04.01.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__opublikowane_w_dniu_10_06_2015" w pozycji nr 56
2015-06-12 15:13:50 Rafał Gołębiewski Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij