Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Transmisje na żywo
    Transmisje na żywo (1)

Spisy Powszechne
    Spisy Powszechne (2)

Wybory
    Ogłoszenia (6)
    Wybory Prezydenta RP 2020 (19)
    Wybory samorządowe uzupełniające 2020 (27)

Informacje ogólne
    Aktualności (26)
    Bezpieczeństwo i komunikaty OC (63)
    Dane podstawowe (1)
    Ważne instytucje (1)

Organy
    Burmistrz (3)
    Rada (1)
        Skład rady (1)
        Komisje (0)
            Komisja Budownictwa, Mienia Komunalnego, i Usług (1)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (1)
            Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (1)
            Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Skarg, wniosków i petycji (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Przetargi (7)
        W trybie ustawy prawo zamówień publicznych (22)
        W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (11)
        Pozostałe przetargi (22)
        Archiwum (0)
            2016 (0)
                W trybie ustawy prawo zamówień publicznych (13)
                Pozostałe przetargi (2)
            2017 (0)
                W trybie ustawy prawo zamówień publicznych (19)
                W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (2)
                Pozostałe przetargi (5)
            2018 (0)
                W trybie ustawy prawo zamówień publicznych (16)
                Pozostałe przetargi (5)
            2019 (0)
                W trybie ustawy prawo zamówień publicznych (18)
            2020 (0)
                W trybie ustawy prawo zamówień publicznych (11)
            2021 (0)
                W trybie ustawy prawo zamówień publicznych (18)
    Wyróżnienia nadane przez Miasto i Gminę (1)
    Pomoc materialna za rzecz ucznia (0)
        Stypendia szkolne (3)
        Wyprawka szkolna (3)
    Kształcenie młodocianych pracowników (1)
    Sprawozdania finansowe (4)
    Raport o stanie Miasta i Gminy (4)

Urząd Miasta i Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Skępe (1)
        Oświadczenia majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skępe (1)
        Oświadczenia majątkowe Sekretarza Miasta i Gminy Skępe (1)
        Oświadczenia majątkowe Skarbnika Miasta i Gminy Skępe (1)
        Oświadczenia majątkowe Dyrektora MGBP w Skępem (1)
        Oświadczenia majątkowe Dyrektora MGOK w Skępem (1)
        Oświadczenia majątkowe Kierownika MGOPS w Skępem (1)
        Oświadzenia majątkowe Radnych (0)
            Oświadczenia Radnych VII kadencji (3)
            Oświadczenia Radnych VIII kadencji (5)
        Oświadczenia majątkowe Dyrektorów szkół i przedszkoli (6)
    Ogłoszenia / Obwieszczenia / Zarządzenia (0)
        Zarządzenia (7)
            Archiwum (0)
                Lata 2006-2010 (26)
                2012 (1)
                2011 (1)
                2013 (63)
                2014 (87)
                2015 (120)
                2016 (77)
                2017 (79)
                2018 (47)
                2019 (59)
                2020 (25)
                2021 (31)
                2022 (55)
        Ogłoszenia / Obwieszczenia / Informacje (67)
            Archiwum (0)
                Lata 2006-2016 (211)
                2017 (42)
                2018 (39)
                2019 (72)
                2020 (29)
                2021 (44)
                2022 (0)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (0)
        Rok 2020 (0)
            Zarządzenia-Ogłoszenia (8)
            Wyniki konkursów (1)
            Sprawozdania (0)
        Rok 2019 (0)
            Zarządzenia-Ogłoszenia (7)
            Wyniki konkursów (1)
            Sprawozdania (1)
        Rok 2018 (0)
            Zarządzenia-Ogłoszenia (6)
            Wyniki konkursów (1)
            Sprawozdania (1)
        Rok 2017 (0)
            Zarządzenia-Ogłoszenia (8)
            Wyniki konkursów (1)
            Sprawozdania (1)
        Rok 2016 (0)
            Zarządzenia-Ogłoszenia (6)
            Wyniki konkursów (1)
            Sprawozdania (1)
        Rok 2015 (0)
            Zarządzenia-Ogłoszenia (6)
            Wyniki konkursów (1)
            Sprawozdania (1)
        Rok 2014 (0)
            Zarządzenia-Ogłoszenia (0)
                I konkurs (5)
            Wyniki konkursów (1)
            Sprawozdania (1)
        Rok 2013 (0)
            Zarządzenia-Ogłoszenia (0)
                I konkurs (5)
                II konkurs (5)
            Wyniki konkursów (2)
            Sprawozdania (1)
        Rok 2012 (0)
            Sprawozdania (1)
        Rok 2021 (0)
            Sprawozdania (1)
        Rok 2022 (0)
            Zarządzenia-Ogłoszenia (5)
            Wyniki konkursów (1)
            Sprawozdania (0)
        Rok 2023 (0)
            Zarządzenia-Ogłoszenia (7)
            Wyniki konkursów (0)
            Sprawozdania (0)
    Zakres kompetencji (1)
    Urząd Stanu Cywilnego (11)
    Działalność gospodarcza (1)
    Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1)

MGKRPA
    Gminny program przeciwdziałania narkomanii (1)

Ośrodek Kultury
    Dane (4)
    Status prawny (1)
    Sprawozdania finansowe (0)
    Informacje RODO (1)

Zespół Interdyscyplinarny
    Informacje ogólne (1)
    Sprawozdania (3)
    Program (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały i protokoły (0)
        Uchwały i protokoły IV kadencji 2002-2006 Rady Miejskiej w Skępem (0)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XI/04 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XII/04 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIII/04 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIV/04 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XV/04 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVI/04 (3)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVII/04 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVIII/04 (15)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIX/04 (11)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XX/05 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXI/05 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXII/05 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIII/05 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIV/05 (3)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXV/05 (13)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVI/05 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVII/2006 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVIII/2006 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIX/2006 (1)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXX/2006 (16)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXI/2006 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXII/2006 (11)
        Uchwały i protokoły V kadencji 2006-2010 Rady Miejskiej w Skępem (0)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr I/2006 (3)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr II/2006 (16)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr III/2006 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr IV/2007 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr V/2007 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VI/2007 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VII/2007 (3)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VIII/2007 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr IX/2007 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr X/2007 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XI/2007 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XII/2007 (15)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIII/2007 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIV/2007 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XV/2008 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVI/2008 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVII/2008 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVIII/2008 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIX/2008 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XX/2008 (13)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXI/2008 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXII/2008 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIII/2008 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIV/2008 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXV/2008 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVI/2009 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVII/2009 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVIII/2009 (11)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIX/2009 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXX/2009 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXI/2009 (16)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXII/2009 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIII/2009 (11)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIV/2009 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXV/2009 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVI/2010 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVII/2010 (13)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVIII/2010 (3)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIX/2010 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XL/2010 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLI/2010 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLII/2010 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLIII/2010 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLIV/2010 (15)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLV/2010 (4)
        Uchwały i protokoły VI kadencji 2010-2014 Rady Miejskiej w Skępem (0)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr I/2010 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr II/2010 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr III/2010 (14)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr IV/2011 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr V/2011 (14)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VI/2011 (22)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VII/2011 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VIII/2011 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr IX/2011 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr X/2011 (18)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XI/2011 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XII/2012 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIII/2012 (13)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIV/2012 (17)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XV/2012 (3)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVI/2012 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVII/2012 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVIII/2012 (14)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIX/2012 (17)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XX/2013 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXI/2013 (13)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXII/2013 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIII/2013 (14)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIV/2013 (13)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXV/2013 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVI/2013 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVII/2013 (3)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVIII/2013 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIX/2013 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXX/2013 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXI/2013 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXII/2014 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIII/2014 (3)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIV/2014 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXV/2014 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVI/2014 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVII/2014 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVIII/2014 (13)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIX/2014 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XL/2014 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLI/2014 (16)
        Uchwały i protokoły VII kadencji 2014-2018 Rady Miejskiej w Skępem (0)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr I/2014 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr II/2014 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr III/2014 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr IV/2014 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr V/2015 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VI/2015 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VII/2015 (14)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VIII/2015 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr IX/2015 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr X/2015 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XI/2015 (3)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XII/2015 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIII/2015 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIV/2015 (14)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XV/2015 (13)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVI/2016 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVII/2016 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVIII/2016 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIX/2016 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XX/2016 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXI/2016 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXII/2016 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIII/2016 (15)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIV/2016 (11)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXV/2016 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVI/2016 (11)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVII/2016 (11)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVIII/2016 (13)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIX/2017 (2)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXX/2017 (17)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXI/2017 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXII/2017 (19)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIII/2017 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIV/2017 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXV/2017 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVI/2017 (11)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVII/2017 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVIII/2017 (14)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIX/2017 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XL/2017 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLI/2018 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLII/2018 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLIII/2018 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLIV/2018 (13)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLV/2018 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLVI/2018 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLVII/2018 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLVIII/2018 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLIX/2018 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr L/2018 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr LI/2018 (5)
        Uchwały i protokoły VIII kadencji 2018-2023 Rady Miejskiej w Skępem (0)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr I/2018 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr II/2018 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr III/2018 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr IV/2019 (14)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr V/2019 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VI/2019 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VII/2019 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr VIII/2019 (3)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr IX/2019 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr X/2019 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XI/2019 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XII/2019 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIII/2019 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIV/2019 (18)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XV/2019 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVI/2020 (16)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVII/2020 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XVIII/2020 (3)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIX/2020 - odwołana (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XIX/2020 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XX/2020 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXI/2020 (7)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXII/2020 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIII/2020 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIV/2020 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXV/2020 (11)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVI/2021 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVII/2021 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXVIII/2021 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXIX/2021 (14)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXX/2021 (11)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXI/2021 (8)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXII/2021 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIII/2021 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIV/2021 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXV/2021 (6)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVI/2021 (11)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVII/2022 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXVIII/2022 (9)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XXXIX/2022 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XL/2022 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLI/2022 (4)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLII/2022 (14)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLIII/2022 (2)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLIV/2022 (5)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLV/2022 (10)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLVI/2022 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLVII/2022 (11)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLVIII/2022 (2)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr XLIX/2022 (12)
            Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Sesji Nr L/2023 (18)
    Posiedzenia komisji (0)
        VI kadencja 2010-2014 (24)
        VII kadencja 2014-2018 (51)
        VIII kadencja 2018-2023 (93)
    Strategia rozwoju (1)
    Budżet (0)
        Budżet na 2019 rok (1)
        Budżet na 2020 rok (1)
        Budżet na 2021 rok (1)
        Budżet na 2022 rok (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (29)
    Podatki lokalne (6)
        Podatek od nieruchomości (6)
        Podatek od posiadania psów (5)
        Opłata za targowisko (6)
        Podatek od środków transportowych (6)
        Podatek leśny (6)
        Podatek rolny (6)
    Informacje o umorzeniach zaległości podatkowych (1)
    Gospodarka gruntami i nieruchomościami (6)
    Gospodarka odpadami komunalnymi (1)
        Uchwały Rady Miejskiej (1)
        Rejestr Działalności Regulowanej (1)
        Analizy stan. gosp. (1)
        Informacje ogólne (1)
    Gospodarka wod-kan (1)
    Ochrona środowiska (6)
        Informacje Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem (3)
        Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest (2)
    Inwestycje celu publicznego (2)
    Dokumenty do pobrania (1)

Oświata
    Informacje ogólne (8)
    Sprawozdania finansowe placówek oświatowych (4)

Instytycje Kultury
    Informacje ogólne (1)

Informacje
    Niepublikowane w BIP (0)
    Redakcja (1)

Zgromadzenia publiczne
    Informacje ogólne (1)

Petycje
    Informacje ogólne (1)
    Złożone petycje (3)
        Lata 2016-2019 (3)
        Rok 2021 (9)

Nabory na wolne stanowiska pracy
    Ogłoszone (2)
    Zakończone (17)

Konsultacje społeczne - organizacji pozarządowych
    Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skępe na lata 2017-2026 (1)
    Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 (1)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pozytku publicznego w 2020 roku (1)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pozytku publicznego w 2021 roku (5)
    Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą (1)
    Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości (1)

Zasady Ponownego Wykorzystania Informacji
    Informacje ogólne (1)

Zapytania i interpelacje
    Zapytania i interpelacje - VIII kadencja (3)

Obowiązek informacyjny - Klauzule RODO
    Klauzule RODO (1)

Kąpieliska miejskie
    Informacje ogólne (3)

Koordynator ds. dostępności
    Dane kontaktowe (1)
    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności (1)
    Raporty (1)

Efektywność energetyczna budynków
    Informacje ogólne (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij