WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Prawidłowo wypełniony druk " Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego".
 2. Dowód osobisty.
 3. Książeczka wojskowa / w przypadku posiadania karty mobilizacyjnej, zmiana 
  adresu musi być zgłoszona w WKU przed dokonaniem czynności związanych
  z wymeldowaniem/.
 4. Osoba pełnoletnia zgłasza się osobiście celem wymeldowania się z pobytu 
  stałego lub czasowego.
 5. W przypadku wymeldowania osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda obojga rodziców.

OPŁATY

 • Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • Urząd Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 287-72-01 wewn. 25

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Niezwłocznie.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity z 1984r. Nr 32, poz.174/.