Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe.

 

Przedmiot: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe.

Numer sprawy: UMiG.271.2.1.2015.

W dniu 14.03.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (No_Doc_Ext Number: 2015-035313). SIWZ będzie dostępna na stronie po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


 

W dniu 19.03.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (2015/S 055-095586).

 

 

W związku z powtarzającymi się prośbami niniejszym zamieszczamy formularz oferty wraz z załącznikami w formie edytowalnej.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.1.2015 na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-100 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-100 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
okres gwarancji

Razem

1

KOM-TRANS Usługi Transportowo – koparkowo – Budowlane Piotr Saletra

Barcza 49, 26-001 Masłów

69,41 pkt.

5,00 pkt.

74,41 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego

„PROMEL” Robert Jeszke

Biechówko 31A, 86-140 Drzycim

Oferta odrzucona

3

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy

„BUDOMELIOR”

ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

4

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak Sp.J.

ul. Żyzna 11 „L”, 42-202 Częstochowa

73,28 pkt.

5,00 pkt.

78,28 pkt.

5

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

72,05 pkt.

5,00 pkt.

77,05 pkt.

6

Firma Gutkowski Jan Gutkowski

ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno

71,21 pkt.

5,00 pkt.

76,21 pkt.

7

Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO

Joanna Przybyłowska

ul. Klonowa 25, 62-070 Dopiewo

79,04 pkt.

5,00 pkt.

84,04 pkt.

8

Spółka Budowlano – Usługowa BUDEX

Lutomirscy i Wspólnicy Sp.j.

ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno

Oferta odrzucona

9

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

10

Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe s.c.

W. Woziński, M. Szeląg

Naratów 68, 56-215 Niechlów

52,30 pkt.

5,00 pkt.

57,30 pkt.

11

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-100 Lipno

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

12

DAR TRANS WYKOP Dariusz Grześkowiak

Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 1 ustawy.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe  

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.1.2015 na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-100 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 03.06.2015 r.

 

Skępe, 08.06.2015 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe