OBWIESZCZENIE

 

Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (suszy) na terenie Miasta i Gminy Skępe, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wystąpił do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego celem powołania Komisji do Spraw Szacowania Strat w gospodarstwach rolnych.

 

Z uwagi na powyższe, prosimy o zgłaszanie strat w uprawach rolnych ( zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki) tj. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 21 kwietnia do dnia 17 czerwca 2015r. do sołtysów lub w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe(pokój nr 17) w terminie do dnia 13.07.2015 roku.

Burmistrz

Piotr Wojciechowski