Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na Dostawę gruzu betonowego o frakcji 0-63

 

Przedmiot: Dostawa gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm

Numer sprawy: UMiG.271.2.16.2015.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dostawę gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki nr UMiG.271.2.16.2015 na Dostawę gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm.

 

“MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

Cetki 5, 87-500 Rypin

 

Data udzielenia zamówienia: 31.12.2015 r.

 

 

Skępe, 30.03.2015 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe