Komisja Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług (10)

1) radny Ryszard Szewczyk - przewodniczący;

2) radny Benedykt Krupiński - wiceprzewodniczący;

3) radny Wojciech Budzyński. - do 25 lutego 2020 r.;

4) radny Jarosław Gołębiewski;

5) radna Maria Krymka;

6) radny Andrzeje Meller;

7) radny Marcin Mierzejewski;

8) radny Andrzej Podlas;

9) radna Aleksandra Ruszkowska;

10) radna Justyna Składanowska;

11) radny Krzysztof Suchocki.