Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (7)

1) radna Maria Krymka - przewodnicząca;

2) radna Justyna Składanowska - wiceprzewodnicząca;

3) radny Benedykt Krupiński;

4) radna Maria Kuczmarska;

5) radny Andrzej Meller;

6) radna Anna Sobocińska;

7) radny Krzysztof Suchocki;

8) radny Ryszard Szewczyk.