Skępe, dnia 22.09.2020r.

Informacja o wynikach dodatkowego naboru ogłoszonego dnia  02 września 2020 r. na opiekunów w świetlicach środowiskowych : Łąkie, Jarczewo, Wioska, Józefkowo, Czermno, Huta, Lubówiec.

Informuję, że w wyniku naboru w/w stanowisko wybrani zostali następujący kandydaci:

1.    Elżbieta Krzemińska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

O wyborze kandydatów zdecydowało posiadane wykształcenie o odpowiedniej specjalności wskazanej w ogłoszeniu, kwalifikacje, ukończone kursy oraz wizja funkcjonowania świetlicy w programie zajęć świetlicy.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski