ZARZĄDZENIE Nr 54/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia

19 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

 

Na podstawie § 4 zarządzenia Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 08.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w celu wyłonienia pracownika na stanowisko: inspektor ds, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1.      Zbigniew Małkiewicz - Przewodniczący Komisji.

2.      Krzysztof Jaworski - Członek Komisji.

3.      Anna Sulkowska - Sekretarz Komisji.

 

§ 2. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru pracownika zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, o którym mowa na wstępie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski