Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.16.2022

W dniu 28.06.2022 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00226495/01

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl